Обадете се : +359878333744
Български English Влез

Игри

Минали игри

Рожден ден

Условия на играта

Участвай и спечели с Homemade Foods

Лесна и бърза вечеря

   1. Влез в hmfoods.bg

   2. Абонирай се за нашия седмичен бюлетин

 

и можеш да спечелиш нашата вкусна НАГРАДА: 

"Кутия с избрано от теб ястие напълно безплатно"

 

Условията на играта, представляват официалните правила за провеждане на играта и същите ще бъдат публикувани за целия срок на провеждане на играта на официалната уеб страница на Хоуммейд Фудс ЕООД/HomemadeFoods Ltd– https://hmfoods.bg/

Печелившият участник бива изтеглен всеки петък в 16:00 и ще получи имейл с следващи стъпки.

 

1.  Организатор на играта

Играта се организира и провежда от „ХОУММЕЙД ФУДС ЕООД/HOMEMADE FOODS LTD.“, ЕИК 204736852, наричан по-нататък „Организатор”.

2. Срок на играта

Играта стартира на всеки петък в 16:00 и приключва следващия петък в 15:59.

3. Награда

 Наградата е безплатна кутия с две порции по избор на клиента с безплатна доставка. 

Кратко описание:

Кутия с ястие по избор:

-        2 порции от избрано от вас ястие от фиксираното меню на Homemade Foods, което може да бъде намерено в сайта hmfoods.bg/recipes

-        Безплатната кутия е с включена и доставка

-        Победителят бива избран в петък в 16:00ч.

-        Победителя може да избира от фиксираното меню за следващата седмица.

4. Условия на играта

За участие в играта е необходимо участниците да се абонират за седмичния бюлетин на Homemade Foods в сайта: hmfoods.bg в срока на играта.

Участието в играта е доброволно и не е обвързано с покупка.

5. Право на участие в играта

В играта имат право да участват всички физически лица, навършили 18 годишна възраст, както и лица от 14 до 18 години, при съгласие на родител, живеещи на територията на Република България, с изключение на Организатора, неговите служители и членове на семействата на всички професионално заети с кампанията лица (деца, родители, братя, сестри и съпрузи).

Съгласието на родител за участие в играта се потвърждава с декларация-потвърждение (свободен текст) до Организатора, че родителят е съгласен детето му да участва в играта, както и да получи наградата, в случай че е печеливш.

С участието си в кампанията участниците се обвързват с Условията на играта, които представляват официалните правила за провеждането на същата и се съгласяват да спазват условията и сроковете й.

6. Територия на провеждане на играта

Играта се организира и провежда на територията на Република България, в град София

7. Уведомление за печеливш участник

Печелившият участник ще получи имейл оведомление със следващи стъпки.

8. Изпращане и получаване на наградата

Наградата се осигурява от ХОУММЕЙД ФУДС ЕООД и e за негова сметка.

Наградата се изпраща на спечелилия участник от Организатора, безплатно, по куриер, с посочен адрес за доставка от победителя в рамките на гр. София. Ако победителя желае да се възползва от останалите продукти на Homemade Foods то тогава той просто ще трябва да доплати за останалите избрани от него продукти. 

Наградата бива доставяна в посочения ден на доставка от клиента, съобразен с фиксираното седмично меню на Homemade Foods и посоченото време за доставка на клиента.

Наградата е лична, не може да се преотстъпва или заменя.

Наградата няма паричен еквивалент.

Наградата се получава срещу представяне на документ за самоличност, декларация- съгласие за предоставяне на лични данни необходими за доставката, както и декларация-потвърждение от родител за лица от 14 до 18 години, че e съгласен детето му да участва в играта и съгласие да приеме наградата в случай, че лицето е печеливш.

В случай, че лицето от 14 до 18 години е спечелилият наградата, Организаторът има право да предаде наградата на родителя/ настойника.

9. Защита на личните данни

С участието си в играта участниците се съгласяват да получават имейли от HomemadeFoods с информация за седмични менюта и текущи промоции.

При желание регистрирания клиент може да се отпише от бюлетина и има правото да бъде забравен от нашите бази данни.

Победителя също ще получи информативен имейл с инструкции как може да получи безплатната си кутия.

Предоставянето на данните има доброволен характер.

Личните данни ще се ползват единствено с цел идентифициране на печелившия участник.

10. Общи правила

Участниците в играта са длъжни да спазват настоящите официалните правила за провеждане на играта.

Условията на играта се публикуват в началото на срока на играта и са достъпни за целия срок на играта и една седмица след това.

Организаторът има право да допълва или променя Условията на играта, включително и по време на играта, но промените влизат в сила след публикуването им на официалната уеб страница на ХОУММЕЙД ФУДС ЕООД -  https://hmfoods.bg/

11. Права и отговорности

Организаторът има право и поема отговорност да организира и промотира играта, да определи печеливш на случаен принцип, и да осигури и предостави на спечелилият обявената награда в съответствие с настоящите правила.

За да участват в играта и да се възползват от шанса да спечелят наградата, теглена на случаен принцип, участниците трябва да се абонират за бюлетина на HomemadeFoods  в срока на играта.

Спечелилият наградата има отговорност да направи поръчка през сайта на Homemade Foods https://hmfoods.bg/ и да избере ястие по негов избор от седмичното меню.

Родителят на лице под 18 години, което желае и участва в играта се съгласява и има отговорност да изпрати на Организатора декларация-потвърждение (свободен текст), че същият е съгласен детето му да участва в играта.

Организаторът не носи отговорност, ако не може да установи контакт с печеливш участник или ако награда не бъде доставена поради подадени от участника неточни или непълни данни – име, презиме, фамилия, телефон, адрес за получаване, и-мейл.

 В случай, че лице под 18 години е спечелилият наградата, Организаторът има право да предаде наградата на родителя.

Организаторът има право да дисквалифицира участник/ ници в случаи на установена злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на настоящите правила. В тези случаи не се дължи компенсация на участника.

Организаторът има право да прекрати играта по всяко време, обявявайки прекратяването в съответствие с настоящите правила, в случай на

       - възникване на форсмажорни обстоятелства;

       - констатирани злоупотреба или нарушаване правилата на играта или

       - по други причини пречещи на справедливата и прозрачна организация на играта

12. Декларация от участник в играта

С абониране за бюлетина на Homemade Foods Ltd.,  участниците приемат настоящите Условия на играта. С приемането на Условията на играта (настоящите правила) участниците декларират, че:

    - Са навършили 18 годишна възраст.

    - Дават съгласието си да получат имейл от Homemade Foods със следващи стъпки в играта. 

     - С участието си в играта, участниците дават изричното си съгласие техните имена, снимка, видео или други лични данни, и информацията че са спечелили конкретната награда, да се ползват от Организатора в публичното пространство в Интернет, или друга медия, включително и на хартиен носител във връзка с рекламни кампании на Организатора, като не се дължи заплащане.

     - Са запознати и приемат условията и сроковете на играта.

Лица от 14 до 18 години декларират, че ще уведомят родителя си, че за участието в играта се изисква съгласие на родител и изпращане до Организатора на декларация-потвърждение (свободен текст), че същият е съгласен детето му да участва в играта.

 13. Приложимо право

Ако възникнат спорове в процеса на провеждане на играта, същите се решават по взаимно съгласие, а в случаите на липса на такова се прилага законодателството на Република България.

 

КАК ДА ПОРЪЧАМ

1

Регистрация

Споделете с нас колко често готвите и хапвате домашно приготвена храна.

Регистрирай се сега

2

Изберете вашето меню

Всяка седмица избирайте от над 25 нови рецепти за всеки вкус.

3

Вземете вашият пакет

Получете вашата кутия с всички необходими продукти, нарязани и готови за приготвяне.

4

Сгответе невероятни ястия

Следвайте нашите лесни инструкции и се насладете на избора си!

 

Получавате Вашата кутия в края на работния ден

Ще Ви донесем направената поръчка до Вашия офис, с включена доставка!